KrewChrystusa

Akcja zakończona!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że akcja Najdroższa Krwi Chrystusa wybaw nas! zakończyła się wielkim sukcesem. Od początku trwania kampanii, aż 90905 osób odmówiło Akt poświęcenia się Najdroższej Krwi Chrystusa!

Dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy włączyli się w tę piękną, pobożną inicjatywę, dzięki której nazwiska wszystkich uczestników akcji mogły znaleźć się w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie. Bardzo cieszymy się, że tak wielu naszych bliźnich zechciało poświęcić się Bożej Krwi i propagować z nami Jej kult. Pełną dokumentację przebiegu kampanii już niedługo znajdą Państwo na stronie internetowej PiotrSkarga.pl w dziale Kampanie.

Z pozdrawieniami
Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi

Jest nas już

90905
osób, które odmówiły akt osobistego poświęcenia się Najdroższej Krwi Chrystusa.

Niezwykła akcja polskich katolików powraca w 2019 roku!

Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie akcji z 2018 roku, w czasie której niemal 90 tysięcy polskich katolików oddało się Najdroższej Krwi Chrystusa. – To osoby wielkiej wiary, które zechciały odmówić ten Akt wierząc, że dzięki niemu wydarzy się wielkie duchowe dobro – mówił kapłan w czasie ubiegłorocznej Mszy Świętej w Jerozolimie.

15 lipca 2019 roku zostanie odprawiona Msza Święta za wszystkich uczestników akcji. Chcemy, aby jak najwięcej naszych bliźnich poznało kult Najdroższej Krwi Chrystusa i odmówiło Akt poświęcenia się Bożej Krwi.
Zamów wyjątkowy pakiet i powierz się Krwi Zbawiciela!

Kiedy i dlaczego czcimy Krew Chrystusa?

Po miesiącu maju, który poświęcamy Maryi i czerwcu, kiedy czcimy Najświętsze Serce Jezusa, w lipcu Kościół katolicki oddaje cześć Najdroższej Krwi Chrystusa. Dlaczego to takie ważne? Bo nie sposób jest mówić o Jezusie bez mówienia o Jego Krwi przelanej za każdego z nas. Krew Zbawiciela oczyszcza nas ze zmazy grzechu i uświęca nas.

Aby jednak czerpać ze zdroju Jego łask, musimy się do tego godnie przygotować już teraz. Dlatego postanowiliśmy wznowić akcję Najdroższa Krwi Chrystusa wybaw nas i umożliwić wiernym w całym kraju oddanie się Przenajdroższej Krwi.
Tak, chcę oddać cześć Krwi Chrystusa!
Kasper del Bufalo
„Chciałbym mieć tysiąc języków, aby pociągnąć wszystkich ludzi do Krwi Chrystusa”
Dla św. Kaspra oddanie się Przenajdroższej Krwi było źródłem energii wszystkich jego apostolskich działań – było bijącym sercem jego życia duchowego. Uważał, że każdy element wiary chrześcijańskiej można powiązać z Krwią Jezusa.
Zamów wyjątkowy pakiet i powierz się Krwi Zbawiciela!

Twoje imię i nazwisko w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie!

Kliknij tutaj i zamów piękną broszurę W Jego Krwi nasze odkupienie

Zagościła już w tysiącach polskich domów!

Książeczka została wydana na wysokogatunkowym, wytłaczanym papierze i jest prawdziwym przewodnikiem po świecie duchowości Krwi Zbawiciela.

Znajdziesz w niej:

  • historię relikwii Krwi Chrystusa, od wypłynięcia krwi i wody z Jego boku, do lat 90. XX wieku, gdy ta bezcenna relikwia trafiła do Częstochowy-Grabówki,
  • życiorysy św. Kaspra del Bufalo i św. Marii de Mattias, którzy poświęcili całe swoje życie krzewieniu kultu Krwi Zbawiciela,
  • modlitwy, akty strzeliste oraz Akt osobistego poświęcenia się Najdroższej Krwi Chrystusa.

DOŁĄCZ DO AKCJI I ZAMÓW BROSZURĘ JUŻ TERAZ!

Wiem, że termin udziału w akcji upływa 10 czerwca 2019 r. Moje imię i nazwisko – w przypadku gdy odeślę kartę potwierdzającą odmówienie Aktu – zostanie zapisane na pamiątkowym zwoju ozdobnym, który następnie zostanie dostarczony do Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie – najświętszego miejsca na ziemi, gdzie ponad dwa tysiące lat temu umarł za nas Chrystus!
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.